ədavət

ədavət
is. <ər.> Ürəkdə saxlanılan düşmənçilik hissi, kin, küdurət, qərəz, birinə qarşı qəzəb hissi. . . Bəy bir məclisdə danışdı ki, Mirzə Möhsünlə mənim bir ədavətim yoxdur. Qant.. Ədavət bəsləmək – kin bəsləmək, kin-küdurət bəsləmək, birisinə qarşı düşməncəsinə hiss bəsləmək. <İblis:> Hər kəs məni dinlər, fəqət eylər yenə nifrət; Hər kəs mənə qul ikən, bəslər ədavət. H. C.. Naşad əfəndi Mehribana qarşı indi bir kin və ədavət bəsləyirdi. S. H.. // Ümumiyyətlə, düşmənçilik, düşmənlik. Çərxi-sitəmgərin, hərzə talein; Ölüb qurtarmadıq ədavətindən. Q. Z.. <Cavad bəy:> Xan, cənabinizə məlum olan ədavətə görə Səməd xanın oğlu Səfiqulu xan böyük cəfakarlıq edir. N. V.. Ədavət aparmaq – düşmənçilik etmək, düşməncəsinə münasibət bəsləmək. Xanpəriyə elə gəlirdi ki, kim isə onunla ədavət aparır. Ə. Vəl.. Ədavət doğurmaq – ədavətə, düşmənçiliyə səbəb olmaq. <İblis:> Get, lakin o hörmət və məhəbbət; Bir gün doğurur qanlı ədavət. H. C.. Ədavət etmək – düşməncəsinə münasibət bəsləmək, düşmənçilik etmək, ədavət bəsləmək. Asudə nəfəs çəkməyə halət edə fəhlə; Yainki hüquq üstə ədavət edə fəhlə. M. Ə. S.. Ədavət qalxmaq (doğmaq, düşmək) – araya düşmənçilik düşmək, bir-biri ilə düşmən olmaq. <Məhərrəm:> Nə üçün yaxın bir qohumun arasında ədavət qalxsın? C. C.. <Tələbə:> Bir də, heç mən intriqa bilən adam deyiləm. Görürəm dərnək işlərinə qoşulsam, yoldaşlarımızla aramızda ədavət düşəcək. Qant.. Ədavət salmaq – araya düşmənçilik salmaq, biri-biri ilə salışdırmaq, vuruşdurmaq. Bir söyləyən yox, ay başıbatmış, nə borcuna; Haqqı nədir, salırsan ədavət, gavur qızı?! M. Ə. S.. Özü də istəyirdi ki, yerli xalqla bizim aramıza ədavət salıb öz hakimiyyətini bərkitsin. M. Rz..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Dav — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

  • DAV — may refer to: WebDAV, an internet standards group Dayanand Anglo Vedic Schools System, an Indian educational society Disabled American Veterans, an American veterans organization Debaters Association of Victoria German Alpine Club (German:… …   Wikipedia

  • DAV — steht für: Der Audio Verlag, ein Hörbuchverlag Deutsche Aktuarvereinigung, ein Berufsverband Deutsche Außenhandels und Verkehrs Akademie in Bremen Deutscher Adressbuch Verlag Deutscher Altphilologenverband, Latein und Griechischlehrer an Schulen… …   Deutsch Wikipedia

  • DAV — Saltar a navegación, búsqueda DAV puede referirse a: Aeropuerto Internacional Enrique Malek (Panamá), por su código IATA; Derecho a Vivir, campaña promovida por la asociación HazteOir.org en contra del aborto en España. Obtenido de DAV Categoría …   Wikipedia Español

  • dav — udråbsord …   Dansk ordbog

  • dav|it — «DAV iht; Nautical DAY viht», noun. 1. one of a pair of curved, metal or wooden arms at the side of a ship, used to hold or lower a small boat: »Suspended from davits on the Simon Lake is a small, two man plastic and steel submarine (Wall Street… …   Useful english dictionary

  • Dav. — Dav., bei Tiernamen Abkürzung für Thomas Davidson (s.d.) …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • DAV — abbr. Disabled American Veterans. * * * …   Universalium

  • DAV —   [Abk. für Distributing, Authoring and Versioning, dt. »Verteilung, Schreiben und Versionsverwaltung«], ein Standard für die kooperative Pflege von Dokumenten im Internet. Kritische Punkte sind dabei der Überschreibschutz für Dokumente (sog.… …   Universal-Lexikon

  • dav — ca·dav·er; ca·dav·er·ic; ca·dav·er·ine; ca·dav·er·ous; dav·ach; dav·ai·ne·i·dae; dav·en·port; ca·dav·er·ous·ly; …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”