ədavət

ədavət
is. <ər.> Ürəkdə saxlanılan düşmənçilik hissi, kin, küdurət, qərəz, birinə qarşı qəzəb hissi. . . Bəy bir məclisdə danışdı ki, Mirzə Möhsünlə mənim bir ədavətim yoxdur. Qant.. Ədavət bəsləmək – kin bəsləmək, kin-küdurət bəsləmək, birisinə qarşı düşməncəsinə hiss bəsləmək. <İblis:> Hər kəs məni dinlər, fəqət eylər yenə nifrət; Hər kəs mənə qul ikən, bəslər ədavət. H. C.. Naşad əfəndi Mehribana qarşı indi bir kin və ədavət bəsləyirdi. S. H.. // Ümumiyyətlə, düşmənçilik, düşmənlik. Çərxi-sitəmgərin, hərzə talein; Ölüb qurtarmadıq ədavətindən. Q. Z.. <Cavad bəy:> Xan, cənabinizə məlum olan ədavətə görə Səməd xanın oğlu Səfiqulu xan böyük cəfakarlıq edir. N. V.. Ədavət aparmaq – düşmənçilik etmək, düşməncəsinə münasibət bəsləmək. Xanpəriyə elə gəlirdi ki, kim isə onunla ədavət aparır. Ə. Vəl.. Ədavət doğurmaq – ədavətə, düşmənçiliyə səbəb olmaq. <İblis:> Get, lakin o hörmət və məhəbbət; Bir gün doğurur qanlı ədavət. H. C.. Ədavət etmək – düşməncəsinə münasibət bəsləmək, düşmənçilik etmək, ədavət bəsləmək. Asudə nəfəs çəkməyə halət edə fəhlə; Yainki hüquq üstə ədavət edə fəhlə. M. Ə. S.. Ədavət qalxmaq (doğmaq, düşmək) – araya düşmənçilik düşmək, bir-biri ilə düşmən olmaq. <Məhərrəm:> Nə üçün yaxın bir qohumun arasında ədavət qalxsın? C. C.. <Tələbə:> Bir də, heç mən intriqa bilən adam deyiləm. Görürəm dərnək işlərinə qoşulsam, yoldaşlarımızla aramızda ədavət düşəcək. Qant.. Ədavət salmaq – araya düşmənçilik salmaq, biri-biri ilə salışdırmaq, vuruşdurmaq. Bir söyləyən yox, ay başıbatmış, nə borcuna; Haqqı nədir, salırsan ədavət, gavur qızı?! M. Ə. S.. Özü də istəyirdi ki, yerli xalqla bizim aramıza ədavət salıb öz hakimiyyətini bərkitsin. M. Rz..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Dav — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

  • DAV — may refer to: WebDAV, an internet standards group Dayanand Anglo Vedic Schools System, an Indian educational society Disabled American Veterans, an American veterans organization Debaters Association of Victoria German Alpine Club (German:… …   Wikipedia

  • DAV — steht für: Der Audio Verlag, ein Hörbuchverlag Deutsche Aktuarvereinigung, ein Berufsverband Deutsche Außenhandels und Verkehrs Akademie in Bremen Deutscher Adressbuch Verlag Deutscher Altphilologenverband, Latein und Griechischlehrer an Schulen… …   Deutsch Wikipedia

  • DAV — Saltar a navegación, búsqueda DAV puede referirse a: Aeropuerto Internacional Enrique Malek (Panamá), por su código IATA; Derecho a Vivir, campaña promovida por la asociación HazteOir.org en contra del aborto en España. Obtenido de DAV Categoría …   Wikipedia Español

  • dav — udråbsord …   Dansk ordbog

  • dav|it — «DAV iht; Nautical DAY viht», noun. 1. one of a pair of curved, metal or wooden arms at the side of a ship, used to hold or lower a small boat: »Suspended from davits on the Simon Lake is a small, two man plastic and steel submarine (Wall Street… …   Useful english dictionary

  • Dav. — Dav., bei Tiernamen Abkürzung für Thomas Davidson (s.d.) …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • DAV — abbr. Disabled American Veterans. * * * …   Universalium

  • DAV —   [Abk. für Distributing, Authoring and Versioning, dt. »Verteilung, Schreiben und Versionsverwaltung«], ein Standard für die kooperative Pflege von Dokumenten im Internet. Kritische Punkte sind dabei der Überschreibschutz für Dokumente (sog.… …   Universal-Lexikon

  • dav — ca·dav·er; ca·dav·er·ic; ca·dav·er·ine; ca·dav·er·ous; dav·ach; dav·ai·ne·i·dae; dav·en·port; ca·dav·er·ous·ly; …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”